Kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi

Integreret psykoterapi eller kybernetisk psykoterapi er en oplevelsesorienteret og ressourcestøttende terapiform, der hviler på det menneskesyn, at et menneske grundlæggende kan forstås som et ressourcefyldt og socialt væsen i stadig udvikling.

Kybernetisk psykoterapi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forsøger at støtte de selvregulerende og selvhelende kræfter i personligheden.

Det er en kreativ terapiform, hvor forskellige metoder anvendes som f.eks. samtale, drømmearbejde, kropssansning, kropsarbejde, visualisering, tegneterapi, kognitiv terapi.

Terapiformen er egnet til dybtgående udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid, eller mere afgrænsede forløb som omhandler specifikke problemstillinger.

Det psykoterapeutiske arbejde er karakteriseret ved dyb respekt for det enkelte menneskes integritet.

Der tages udgangspunkt ressourcer frem for konfrontation med og fokus på fejl og mangler.