Praksis i København og Humlebæk:
Kroghsgade 1, 2100 Kbh Ø
Skovvej 17, 3050 Humlebæk