Supervision for terapeuter

Supervisionsforløb kan være af kortere eller længere varighed og tilbydes til læger, terapeuter, psykologer, pædagoger m.fl.

Supervisionen kan både være individuelt eller i gruppe.

Sigtet er, at træne anvendelse af ressourcerne i den ubevidste intelligens. Dette stimulerer bl.a. din kreativitet som behandler og dermed muligheden for en frugtbar proces for dine klienter.

Som terapeut er du selv det vigtigste redskab og det er vigtig, at du til stadighed arbejder med både faglighed og din personlige udvikling.

Go to Top