Ønsker du at kontakte nogle af de terapeuter som er på siden kan du gøre det i de forskellige kategorier

Har du andre spørgsmål fx til Vedfelt Instituttet’s kurser og uddannelse kontakt:
Torben Hansen på vedfeltmail@gmail.com