Psykoterapeuter uddannet fra Vedfelt Instituttet

Terapeuter fra Vedfelt Instituttet har særlig omfattende uddannelse i arbejde med drømme. Terapeuter fra Vedfelt er særligt trænede i at arbejde med sammenhænge mellem krop, bevidsthed, meditation og følelsesliv. I terapien kan indgå kreative og kropslige tilgange, meditation, psykodrama og andre tilgange som er særligt vigtige for dig. Uddannelsen på Vedfelt Instituttet er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Du kan få hjælp til her-og-nu krise som sorg, angst, tomhedsfølelser, traumer, chok, stress mm. Kybernetisk terapi er også velegnet til længerevarende dybdegående selvudviklingsforløb.

Den kybernetiske terapis grundtanke er at heling og udvikling styrkes ved kontakt til kreative ressourcer i det ubevidste. Læs mere i dybden om kybernetisk psykologi og terapi på vedfelt.dk

Metoder
Den kybernetiske psykoterapi arbejder kreativt og bredt. Den bygger på det bedste fra de traditionelle hovedskoler.

Ressourcer
Der fokuseres på de ressourcer du allerede har eller de ressourcer som din egen “indre intelligens” peger i retning af. Således fokuseres der ikke på fejl og mangler.

Søger du en terapeut og ønsker du sikkerhed for høj faglig kvalitet og etik, så kunne en terapeut fra denne liste være en mulighed.

Bog om kybernetisk psykologi.

Bogen er skrevet af nogle af de terapeuter du kan møde her på siden.

Bogen er spændende anmeldt i Dans Psykolog Forening fagblad:  Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse.