Psykoterapeuter uddannet fra Vedfelt Instituttet

Terapeuter fra Vedfelt Instituttet er særligt trænede i at arbejde med sammenhænge mellem krop, bevidsthed, meditation og følelsesliv.

I terapien kan indgå kreative og kropslige tilgange, samt meditation, psykodrama og andre metoder tilpasset den enkelte klient. Du kan få hjælp til her-og-nu kriser, så som sorg, angst, tomhedsfølelser, traumer, chok, stress m.m. Kybernetisk terapi er også velegnet til længerevarende dybdegående selvudviklingsforløb.

Den kybernetiske terapis grundtanke er, at heling og udvikling styrkes ved kontakt til kreative ressourcer i det ubevidste.

Læs mere i dybden om kybernetisk psykologi og terapi på vedfelt.dk

Metoder
Den kybernetiske psykoterapi arbejder kreativt og bredt. Den bygger på det bedste fra de traditionelle hovedskoler.

Ressourcer
Der fokuseres på de ressourcer du allerede har eller de ressourcer som din egen “indre intelligens” peger i retning af. Således fokuseres der ikke på fejl og mangler.

Søger du en terapeut og ønsker du sikkerhed for høj faglig kvalitet og etik, så kunne en terapeut fra denne liste være en mulighed.

Bøger

Det ubevidstes potentiale

Bogen er skrevet af nogle af de terapeuter du kan møde her på siden.

Bogen er spændende anmeldt i Dans Psykolog Forening fagblad.
Læs her: Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse.

“Velskrevet og spændende antologi, der med gode eksempler illustrerer, hvor bredt teoridannelsen kybernetisk psykologi favner. Den er i et smukt layout og hænger nydeligt sammen. Bogen kan læses som en “teaser” for dem, der vil udforske anvendeligheden af kybernetisk psykologi inden for deres eget faglige felt”
Bibliotekernes lektorudtalelse

Kybernetisk psykologi – om ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag

Bogen giver en introduktion til den kybernetiske psykologis teoretiske landskaber og den psykoterapeutiske metode. Udgangspunktet er et resurseorienteret og hjertevarmt menneskesyn.

Vi rummer langt større mulighed for selverkendelse og fordybet indlevelse i andre mennesker, end vi almindeligvis forestiller os. Kybernetisk psykologi præsenterer veje hen imod en levende kontakt med vores ubevidste intelligens.

Bogen er også udkommet som lydbog. Hør et kort klip og bestil den her.